מעצר ימים

מעצר ימים

שלב מעצר זה מכונה גם מעצר לצורך חקירה, הוא לא משמש לצורכי ענישה, אלה רק לצורך חקירתו ובירור מעורבותו של חשוד בביצוע העבירה, אורכו של מעצר ימים כשמו כן הוא, מוגבל בזמן ל 30 ימים בלבד. החוק מעמיד לרשותה של משטרת ישראל את האפשרות לעצור חשוד מעצר ימים בהתקיים העילות המנויות בחוק לצורך חקירתו על ידי ביצוע פעולות שנועדו לברר את מידת מעורבותו בעבירה.

ראשית כל ייעצר החשוד מעצר ראשוני, ולאחר 24 שעות יובא בפני בית המשפט לצורך דיון שבו יקבע האם לשחררו או להאריך את מעצרו לעוד מספר ימים נוספים. החוק מגביל את משטרת ישראל במספר הימים שביכולת לבקש עד 15 ימים בכל פעם, ולא יותר מ 30 ימים בסך הכול. לקראת סיומו של מצער ימים, יועבר חומר החקירה לגוף התובע (חטיבת התביעות של משטרת ישראל, פרקליטות המדינה) שיקבע האם יוגש כנגד החשוד כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

שלב מעצר ימים כרוך במגוון רחב של סיכונים וקשיים כמו שלילת חירותו של החשוד לפרק זמן שעלול להמשך עד כ 30, והגשת כתב אישום כנגדו שעלול להביא למעצר עד תום ההליכים ועונש מאסר ארוך. לכן, קיימת חשיבות מכרעת בייצוג משפטי של עורך דין מעצרים בשלב מוקדם ככל הניתן, טרם החלה החקירה המשטרתית על מנת לקבל ייעוץ לפני חקירה שיביא לבניית גרסה אמינה שתחליש את החשדות ואף תמנע מעצרים והגשת כתב אישום מיותר.

נעצרת מעצר ימים ? זומנת לחקירה במשטרה ? צריך ייעוץ לפני חקירה ? עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים בכל תחנות המשטרה ובתי המשפט בארץ, חייגת עכשיו 050-676-5018 לפני שיהיה מאוחר מידי.

סעיף החוק לעניין מעצר ימים

להלן סעיף החוק הרלוונטי לעניין מעצר ימים מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

מעצר לפני הגשת כתב אישום

17. (א) ציווה שופט על מעצרו של חשוד בנוכחותו, לא תעלה תקופת המעצר על 15 ימים; אולם רשאי שופט להאריך, מעת לעת, את המעצר לתקופות שלא יעלו על 15 ימים; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיף 13(א)(3) סיפה.

(ב) לא יוחזק חשוד במעצר ברצף אחד בקשר לאותו אירוע, לרבות המעצר ללא צו, לתקופה העולה על 30 ימים, אלא אם כן הבקשה למעצר נוסף הוגשה באישור היועץ המשפטי לממשלה.

מספר נקודות חשובות שניתן ללמוד מן הסעיף:

משך תקופת הארכת המעצר – על פי סעיף החוק ישנה הגבלה על הארכת תקופת המעצר של 15 ימים בלבד בכל פעם.

מכסת הימים מוגבלת – משך תקופת מעצר ימים לא תעלה על 30 ימים למעט חריגים בהם התקבל אישור של היועמ"ש.

כפי שניתן ללמוד שהות מעצר ימים עלול לקחת זמן רב, בכל פעם, בדיוני הארכת מעצרו של החשוד, משטרת ישראל תבקש המשך מעצרו. מנגד כאשר החשוד מיוצג על ידי עורך דין מעצרים הדבר יקשה על המשטרה בהארכת המעצר, ובכך ישתחרר לביתו כבר בשלב מוקדם ככל הניתן.

מטרתו של מעצר ימים

שלב מעצר ימים נועד בראש ובראשונה לצורך חקירה ובירור מעורבותו של החשוד בביצוע העבירה, אך בנוסף לכך ישנם עוד מספר מטרות נוספות הקשורות לגורמים נוספים שניתן להשיגן רק כאשר החשוד נמצא במעצר. להלן מספר יעדים שנועד להשיג מעצר ימים:

ביצוע פעולות חקירה – בשלב מעצר ימים על משטרת ישראל לפעול, לחקור באמצעות ביצוע פעולות חקירה שלא ניתן לקיימן כאשר החשוד אינו שוהה במעצר. מעת לעת בדיוני הארכת המעצר תבקש המשטרה את המשך מעצרו של החשוד לצורך ביצוע פעולות חקירה נוספות, ככל שהחשוד מיוצג על ידי עורך דין מעצרים שיקשה על המשטרה בבקשותיה כך יגדלו סיכויים לשחרור ממעצר בשלב מוקדם.

מניעת ישבש הליכי חקירה – מעצר ימים כנגד חשוד נועד למנוע ממנו לבצע שיבוש הליכי חקירה כמו העלמת ראיות, הפחדה של עדים וההימלטות. לצורך מניעת השיבוש ושמירה על תקינותה של החקירה התנאים בתקופת המעצר קשים והחשוד מנוע מליצור קשר עם העולם החיצון למעט שיחות עם עו"ד המייצג אותו בהליך. 

שמירה על ביטחון הציבור  המטרה נוספת שנועד להשיג מעצר ימים היא שמירה על שלום הציבור ושמירה על נפגעי העבירה. העצור הוא בגדר חשוד בביצוע עבירה ולכן משטרת ישראל נוקטת באמצעי זהירות עד לאחר חקירתו ובירור מעורבותו בעבירה המיוחסת לו. כאשר חשוד עצור מעצר ימים ונמצא מאחורי סורג ובריח ומבודד מהעולם החיצון, נפגעי עבירה, וכלל הציבור מוגנים, ואין כל חשש שהחשוד יבצע עבירות ופגיעות נוספות.

מעצר ימים - עורך דין פלילי יובל קומפלר

מה ההבדל בין מעצר ימים למעצר עד תום ההליכים

ההליך הפלילי וסוגי המעצרים ניתן לחלק לשניים, מעצר המתקיים לפני ואחרי הגשת כתב אישום, מעצר ימים ומעצר עד תום ההליכים שונים במהותם ותכליתם. להלן 3 הבדלים עיקריים:

מעמדו המשפטי של הנאשם – ההבדל המהותי ביותר בין שני סוגי המעצרים הוא מעמדו של הנאשם, מעצר ימים מתרחש לפני הגשת כת באישום והעצור הוא בגדר חשוד, ומעצר עד תום ההליכים מתרחש לאחר הגשתו והעצור הוא בגדר נאשם. כחשוד העצור לא חשוף לסכנה משפטית ממשית, אבל כנאשם הוא בסיכון גבוה להרשעה במשפט פלילי ועונש מאסר ממושך. 

משך תקופת המצער – אורכו של מעצר ימים הוא הקצר מבין השניים ומוגבל בזמן ל 30 יום, ואילו מעצר עד תום ההליכים הוא ארוך מאוד ועלול להמשך חודשים ארוכים ואפילו כמה שנים.

תנאי המעצר – תנאי מעצר ימים קשים בהרבה, העצור מנוע משיחות טלפון ויצירת קשר עם קרוביו, הוא ישן בבית מעצר זמני ומבודד מהעולם החיצון. ואילו במעצר עד תום ההליכים תנאיו של העצור טובים בהרבה, הוא רשאי לביקורים ושיחות טלפון, וישן בתא עם תנאי מחיה טובים יותר.

תדע את זכויותיך

השלכותיו של מעצר ימים יכולות להיות קשות והרסניות לעתידך, ככל שתיכנס מפוחד ולא מוכן לחדר החקירות אתה עלול לעדות את כל הטעויות האפשריות שיביאו לחיזוק החשדות, המשך מעצרך והגשת כתב אישם נגדך. לכן, חשוב שתדע, על אף שלילת חירותך עדיין עומדת לך זכות חשובה שנועדה להגן עליך, זכות ההיוועצות עם עורך דין מעצרים בשלב מעצר ימים הינה זכות יסוד מכות החוק והפסיקה. זכות זו זכתה במהלך השנים למעמד עליון על ידי מספר רב של פסיקי דין.

על מנת לצלוח את תקופת המעצר ולמנוע נזקים עתידיים עליך לנצל את זכותך ולהיות מיוצג על ידי עורך דין מעצרים כבר ברגע הראשון, טרם החלה החקירה המשטרתית בעניינך, ולקבל ייעוץ לפני חקירה. ייעוץ מקצועי יביא לבניית גרסה חזקה ואמינה שתחליש את חשדות שעומדות נגדך.

אני עצור מעצר ימים, מה עלי לעשות ?

לאחר שנעצרת מעצר ימים עליך לדרוש מהחוקרים ליצור קשר בדחיפות עם עו"ד טרם החלה חקירה משטרתית לצורך קבלת ייעוץ. השלכותיה של החקירה משטרתית עלולות להיות חמורות ואף ויביאו להגשת כתב אישום וניהולך הליך משפטי נגדך שבסופו עלול להיות מוטל עונש מאסר ארוך. לכן, אסור לך לבזבז זמן ועליך לדרוש באופן מידי לממש את זכותך לקבלת ייעוץ לפני חקירה של עורך דין פלילי מומלץ.

חשוב שתדע, חוקרי משטרת ישראל אינם חבריך, הם בסך הכול מבצעים את עבודתם, האינטרס של המשטרה הוא להאריך את מעצרך כמה שיותר זמן, עד לתקרת הימים שהחוק מאפשר. לכן, קיימת חשיבות מכרעת בהתערבותו המידית של עורך דין פלילי תותח שידאג לאינטרס האישי שלך ויפעל להקדים את שלב שחרור ממעצר.

עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים במעצר ימים 24/7 בכל תחנות המשטרה ובתי המשפט ברחבי הארץ, חייג עכשיו 050-676-5018 לפני שיהיה מאוחר מידי.

צריך עורך דין פלילי ?
חייג עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי
לחץ לשיחת ייעוץ
050-676-5018