עורך דין מעצרים

עורך דין מעצרים

נושא המעצרים בהליך הפלילי הוא אחד הנושאים המורכבים והסבוכים ביותר שקיימים מאחר וזה השלב הקשה מכל, הרגע בו נשללת חירותו של האדם. במקרים רבים אופן ביצוע המצער יתרחש בפתאומיות ללא כל התראה והודעה מוקדמת, על אף זאת, כל עצור חייב לדעת שלמרות מעצרו ושלילת חירותו עומדות לרשותו לא מעט זכויות שיכולות לסייע לו במהלך מעצרו. אחת הזכויות החשובות שעומדות לכל לעצור היא זכות ההיוועצות עם עורך דין מעצרים, מדובר בזכות יסוד שמעוגנת בחוק ובפסיקה, זכות זו קיבלה ערך עליון לאור חשיבותה בשמירה על תקינותו של הליך המעצר.

לכן, קיימת חשיבות מכרעת בהתערבותו המידית של עורך דין מעצרים על מנת שידאג לשמור על זכויותיו ותנאיו של העצור במשך שהותו במעצר ואף תקדים את מועד שחרור ממעצר בהזדמנות הראשונה שמתאפשרת. כל עצור שרוצה לקצר ככל הניתן את תקופת מעצרו חייב לממש את זכותו ולהיות מיוצג בהליך המצער על ידי עו"ד מעצרים. 

חשוב לדעת, קבלת יעוץ משפטי של עורך דין מעצרים לפני תחילת החקירה המשטרתית הראשונה תגדיל משמעותית את סיכויי שחרור ממעצר כבר בשלב מוקדם של ההליך ואף תביא לביטול האישום וסגירת תיק החקירה ותמנע הגשת כתב אישום מיותר.

נעצרת ? צריך ייעוץ לפני חקירה ? עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים, חייג 050-676-5018 לפני שיהיה מאוחר מידי.

זכות ההיוועצות עם עורך דין מעצרים

זכות ההיוועצות עם עורך דין מעצרים על פי החוק – החוק בישראל נוקשה ומחמיר כלפי החשודים במטרה לשמור על הציבור ולסייע למשטרת ישראל לבצע את פעולות החקירה הנדרשות לצורך בירור מעורבותם בעבירה. מנגד החוק מקנה לחשודים מספר קטן של זכויות חשובות שנועדו לשמור על תקינותו של ההליך, ושימוש בהן יטיב עם מצב של החשודים. להלן סעיפי החוק הרלוונטיים בעניין זכות ההיוועצות מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

הסברת זכויות לעצור

32. החליט הקצין הממונה לעצור את החשוד, יבהיר לו מיד את דבר המעצר ואת סיבת המעצר בלשון המובנת לו, ככל האפשר, וכן –

(1) את זכותו שתימסר הודעה על מעצרו, לאדם קרוב לו ולעורך-דין ואת זכותו להיפגש עם עורך-דין.

זכות העצור להיפגש עם עורך דין

34. (א) עצור זכאי להיפגש עם עורך דין ולהיוועץ בו.

(ב) ביקש עצור להיפגש עם עורך דין או ביקש עורך דין שמינהו אדם קרוב לעצור להיפגש עמו, יאפשר זאת האחראי על החקירה, ללא דיחוי.

(ג) פגישת העצור עם עורך הדין תיעשה ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות השיחה, אולם באופן המאפשר פיקוח על תנועותיו של העצור.

(ד) נמצא העצור באותה עת, בעיצומם של הליכי חקירה או של פעולות אחרות הקשורות בחקירה, באופן שנוכחותו נדרשת כדי להשלימם, ועריכת הפגישה עם עורך הדין ללא דיחוי, כאמור בסעיף קטן (ג), מחייבת את הפסקתם או את דחייתם למועד אחר, והקצין הממונה בדרגת רב פקד ומעלה (להלן בסעיף זה – הקצין הממונה) סבר כי הפסקתם או דחייתם עשויה לסכן, באופן ממשי, את החקירה, רשאי הוא להורות בהחלטה מנומקת בכתב, שפגישת העצור עם עורך הדין תידחה לזמן הנדרש כדי להשלים את הפעולה, ובלבד שההפסקה לא תעלה על שעות ספורות.

(ה) סבר הקצין הממונה כי פגישת העצור עם עורך הדין עלולה לסכל או לשבש מעצרם של חשודים נוספים באותו ענין, למנוע גילוי ראיה או תפישת דבר שהושג בקשר לאותה עבירה, רשאי הוא להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, שהפגישה תידחה לתקופה הנדרשת, ובלבד שהיא לא תעלה על 24 שעות משעת המעצר.

כפי שניתן לראות סעיפי החוק מיטיבים עם העצור, מטרתם נועדה לשמור על תקינותו של ההליך על ידי שמירה על זכויותיו של עצורים. להלן 3 נקודות חשובות ללמוד ללמוד מן הסעיפים שלעיל:

  1. הבהרה בנוגע לזכויותיו – הקצין הממונה על החקירה נדרש להבהיר לעצור את סיבת מעצרו ואת זכותו להיפגש ולהיוועץ עם עורך דין מעצרים.
  2. ייעוץ משפטי ללא דיחוי  השוטר שאחראי על החקירה יאפשר לעצור להיוועץ עם עורך דין מעצרים ללא דיחוי וללא מניעה, לאחר שביקש לממש את זכותו על החוקר לעצור את החקירה ולהמתין עד לסיום פגישתו של החשוד עם עורך דינו.
  3. חיסיון במהלך הפגישה – הפגישה בין העצור לעו"ד מעצרים תתרחש ביחידות על מנת לשמור על חיסון.

זכות ההיוועצות עם עורך דין מעצרים על פי הפסיקה במהלך השנים מעמדה של זכות ההיוועצות תפסה מעמד חוקתי, והיא קיבלה ערך חשוב שאין להקל בה ראש בעקבות מספר החלטות ופסקי דין חשובים שניתנו על ידי בית המשפט העליון. להלן מספר דוגמאות לפסקי דין חשובים שניתנו מהלך השנים:

ע"פ 1301/06 עזבון המנוח יוני אלזם ז"ל נ' מדינת ישראל – "אי קיום מצוות המחוקק בעניין זה מהווה בעיני פגם מהותי שכן משמתבקשת חריגה מן הכלל המורה כאמור על קיום המפגש ללא דיחוי, ראוי הוא כי הגורם המוסמך לכך יקפיד לפעול בעניין זה בהתאם להוראה המפורטת בסעיף 34(ד) לחוק המעצרים ולקיים את תנאיה"

ע"פ 5203/98 עאמר חסון נ' מדינת ישראל – "אם ביקש עצור להיפגש עם עורך-דין יאפשר זאת האחראי על החקירה "ללא דיחוי" אלא אם מתקיים סייג המאפשר את דחיית המפגש ביניהם"

ע"פ 2868/13 אלישע חייבטוב נ' מדינת ישראל – "זכותו של עציר להיות מיוצג על ידי עורך דין ולהיוועץ בו היא זכות חשובה שההגנה עליה הכרחית לצורך הבטחת הגינותו של ההליך וקיומו של משפט צדק"

כיצד לבחור עורך דין מעצרים מומלץ

לאחר מעצרו של אדם הינו מצוי ברגע הקשה ביותר בחייו עבור ועבור בני משפחות, לכן עליו לבחור עורך דין מעצרים שיחלץ אותו מהצרה שאליה הוא נקלע. בחירת עו"ד מעצרים היא אחת הבחירות החשובות ביותר ולכן היא צריכה להיות שקולה ומחושבת מאחר שעלולות להיות לה השלכות מכריעות על המשך ההליך ותקופת המעצר. טרם יבחר אדם עורך דין מעצרים עליו לבחון את השיקולים הבאים:

התמחותו בדין הפלילי – יש לבחון את התמקצעות פעילות משרדו של עורך דין מעצרים. עו"ד אשר עיקר התמחותו המקצועית הוא בתחום הפלילי חזקה שמדובר בסנגור מקצועי שמכיר את עולם המעצרים על בוריו.

זמינות 24/7 – רבים מהמעצרים מבוצעים בשעות הלילה המאוחרת, מדובר במצב חירום והצורך בייצוג משפטי הוא דחוף ולא סובל דיחוי. מעצרו של אדם יביא לנקודת משבר ותחושה שכל עולמו נחרב, לכן עורך דין מעצרים נדרש לזמין עבור לקוחותיו בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע על מנת לחלץ אותם מהצרה שאליה נקלעו.

בעל ניסיון מקצועי – אין תחליף לניסיון מקצועי שצבר עורך דין מעצרים, יש לבדוק את הצלחותיו של עו"ד במקרים דומים ובתחנות המשטרה ובתי המשפט בהם הוא נדרש לספק את השירות המשפטי הנדרש.

בקיאותו של עורך דין מעצרים בחוק ובפסיקה – ידע זה כוח, ישנם המון סעיפים ופסיקות שעלולים לשרת לטובה את המצב המשפטי שבוי מצוי הלקוח. עורך דין מעצרים אשר בקיא בחוק ובפסיקה ידע לתת תקדימים משפטיים אשר ישרתו את האינטרס האישי של הלקוח אותו הוא מייצג.

עורך דין מעצרים - עורך דין פלילי יובל קומפלר

סוגי מעצרים הקיימים בהליך הפלילי

ישנם מספר רב של סוגי המעצרים שמתקיימים בכל אחד משלבי ההליך פלילי, את החלוקה העיקרית ניתן לחלק ל 2 זמנים עיקריים, מעצרו של החשוד לפני הגשת כתב האישום ולאחריו. הדרך הבטוחה ביותר למנוע מעצר הוא קבלת ייצוג וייעוץ משפטי של עורך דין מעצרים כבר ברגע הראשון שנודע לחשוד על החשודות שעומדות כנגדו טרם כניסתו לחקירה במשטרה. להלן מספר סוגי מעצרים הקיימים בהליך הפלילי:

מעצר ראשוני – מעצר זה יבוצע באמצעות 2 דרכים, על ידי שוטר מכוח צו שניתן על ידי בית משפט או באופן ארעי (פתאומי). לאחר ביצוע המעצר יבוא העצור לתחנת המשטרה לצורך חקירתו ועליה להביאו בפני בית המשפט לא יאוחר מ 24 שעות מרגע המעצר לצורך דיון להמשך מעצרו. בדיון בהארכת המעצר יוחלט האם תארך תקופת מעצרו למספר ימים נוספים או האם ישוחרר החשוד לביתו. לכן, כאשר נעצר אדם מעצר ראשוני עליו להיות מיוצג על ידי עורך דין מעצרים על מנת לקבל ייעוץ לפני חקירה וייצוג בדיון להארכת מעצרו. ייוצג מקצועי שייתן עו"ד מעצרים מנוסה יגדיל את הסיכויים לשחרור ממעצר בשלב מוקדם ואף לסגירת התיק החקירה נגדו. סעיפי החוק הרלוונטי מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

מעצר לפני הגשת כתב אישום

17. (ג) ציווה שופט על מעצרו של חשוד שלא בנוכחותו, לרבות מעצר לפי סעיף 14, והחשוד לא שוחרר לפני כן לפי סעיף 20, יובא החשוד בפני שופט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות משעת מעצרו; הובא העצור לפני שופט יחולו הוראות סעיף קטן (א).

הבאת העצור בפני השופט

29. (א) מי שנעצר בידי הקצין הממונה לפי סעיף 27 יובא בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-24 שעות, בפני שופט.

מעצר ימים – מעצר שמתקיים בפרק זמן שלפני הגשת כתב אישום, שמעמדו של העצור הוא בגדר חשוד בעבירה. מעצר ימים נועד לצורך ביצוע פעולות חקירה ובירור מעורבותו של החשוד בביצוע העבירה. פרק זמן מעצר ימים הינו מוגבל, מעת לעת משטרת ישראל תביא את החשוד בפני שופט לדיון הארכת מעצר ובו תבקש את מעצרו של החשוד למספר ימים נוספים. ברשותה ל המדינה מכוח החוק לבקש בהארכת מעצרו של החשוד עד 15 ימי מעצר נוספים בכל פעם, וסך כל ימי המעצר לא יעלו 30 ימים. לכן, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין מעצרים במהלך הדיונים בהארכת המעצר על מנת למנוע את הארכתו, ולהשתחרר הביתה בשלב מוקדם. להלן סעיף החוק הרלוונטי מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

מעצר לפני הגשת כתב אישום

17. (א) ציווה שופט על מעצרו של חשוד בנוכחותו, לא תעלה תקופת המעצר על 15 ימים; אולם רשאי שופט להאריך, מעת לעת, את המעצר לתקופות שלא יעלו על 15 ימים; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיף 13(א)(3) סיפה.

(ב) לא יוחזק חשוד במעצר ברצף אחד בקשר לאותו אירוע, לרבות המעצר ללא צו, לתקופה העולה על 30 ימים, אלא אם כן הבקשה למעצר נוסף הוגשה באישור היועץ המשפטי לממשלה.

הצהרת תובע – לאחר שהגוף החוקר סיים את פעולות החקירה לצורך בירור מעורבותו של החשוד בעבירה, יעביר את חומר הראיות לגוף התובע (פרקליטות/ יחידת תביעות של משטרת ישראל) שיחליט בדבר הגשת כתב אישום בעניינו. כאשר יצהיר הגוף התובע בפני בית המשפט שבכוונתו להגיש כנגד החשוד כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים רשאי השופט להעריך את מעצרו ב 5 ימים נוספים. סעיף החוק הרלוונטי מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

מעצר לפני הגשת כתב אישום

17. (ד) נעצר אדם וחקירתו נסתיימה, ישוחרר מהמעצר, ואולם אם הצהיר תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגדו ושוכנע בית המשפט, כי יש עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים, רשאי שופט להאריך את המעצר, מטעם זה, לתקופה שלא תעלה על 5 ימים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב).

מעצר עד תום הליכים – סוג מעצר שמתייחס לפרק הזמן שלאחר הגשת כתב אישום, ושינו מעמדו של העצור משתנה מחשוד לנאשם. מעצר עד תום ההליכים יבוצע מחשש למסוכנות הנאשם כלפי הציבור, ומשך תקופתו היא הארוכה מבין כל סוגי המעצרים ועלולה להמשך עד כ 9 חודשים ללא הארכות של בית משפט עליון. חשוב לציין כי ייצוג על ידי עורך דין מעצרים כבר בשלב מוקדם של ההליך, טרם החלה החקירה הראשונית עלול למנוע הגשת כתב אישום ומעצר עד תום ההליכים בעתיד. להלן סעיף החוק הרלוונטי מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

מעצר לאחר הגשת כתב אישום

21. (א) הוגש כתב אישום, רשאי בית המשפט שבפניו הוגש כתב האישום לצוות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים.

מעצר לצורך הגשת ערעור מטעם המדינה – בתום ההליך המשפטי, לאחר שבית המשפט נתן פסק דין ובו קבע שיש לזכות או להרשיע (ללא עונש מאסר) נאשם שהוחזק במעצר ורשות התביעה תרצה לערער על כך, תעמוד לרשותה האפשרות להגיש בקשה להארכת מעצרו ל 72 שעות לצורך הגשת ערעור על הכרעת הדין וקלות העונש. להלן סעיף החוק הרלוונטי מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

סמכות מעצר עד לערעור

22. (א) ניתן פסק דין מרשיע נגד נאשם שהוחזק במעצר עד תום ההליכים ולא הוטל עליו עונש מאסר בפועל, והתובע הודיע כי בכוונתו לערער על קולת העונש ולבקש מאסר בפועל, רשאי בית המשפט שהרשיע את הנאשם לשחררו בערובה או, אם שוכנע שיש חשש שיימלט, לצוות על מעצרו לתקופה שלא תעלה על 72 שעות לצורך הגשת הודעת ערעור.

לסיכום, כפי שניתן ללמוד נושא המעצרים הינו מורכב ועלול לקחת זמן רב ואף עלול לשלול את חירותך לזמן שאינו ידוע. לכן, אין להקל ראש בדבר ולהיעזר בשירותיו של עורך דין מעצרים שיביא לשחרור מוקדם ככל האפשר.

נעצרת ? צריך ייעוץ לפני חקירה ? עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בכל סוגי המעצר, חייג 050-676-5018 לפני שיהיה מאוחר מידי.

השפעתה של תקופת מעצר על עצורים

כל אדם באשר הוא, החל מאדם נורמטיבי ועד לעבריין שלחובתו עבר פלילי עשיר, שלב המעצר הוא הקשה מכול עליו ועל משפחתו. תקופת המעצר היא התקופה השקה ביותר בחייו, בנוסף לשלילת חירותו יתלוו מגוון קשיים ונזקים נוספים שיבואי לידי ביטוי ב 2 היבטים נוספים, היבט נפשי וכלכלי. להלן 3 קשיים מרכזיים איתם יתמודד כל עצור במהלך תקפות מעצרו ולאחריה:

קושי מנטלי – הקושי הגדול ביותר עבור כל עצור הוא הקושי המנטלי, שלילת חירותו של אדם הינה טראומה לכל אדם. במהלך המעצר נמצא העצור בחוסר ודעות מוחלטת, ברוב המקרים גם מבודד מהעולם החיצון, ללא ביקורים ושיחות לטלפון לקרוביו. האדם היחידי איתו רשאי העצור לתקשר ולהיפגש הוא עו"ד. לכן, על כל עצור להיות מיוצג על ידי עורך דין מעצרים על מנת להתמודד בתקופה הקשה ביותר בחייו עם גורם מקצועי שיגן על זכויותיו.

התנאי המחייה קשים בבית המעצר – תנאי המחייה בבית המעצר מהווים קושי מרכזי עצורים, פעמיים רבות פקדו את מהדורות החדשות כתבות בנושא תנאי המחייה הקשים שיש לעצורים בבתי הכלא במדינה, לא מדובר במלון לצורך פנאי, תאי המצער הינם חדרים קטנים שאותם חולקים עם מספר רק של עצורים נוספים, המיטה לא נוחה, השירותים והמקלחת משותפים והאוכל כלל לא מעורר תיאבון. השיטה הטובה ביותר להתמודד עם תנאי המעצר הוא למנוע אותו על ידי ייצוג של עורך דין מעצרים כבר בשלב מוקדם של ההליך.

נזק הכלכלי כבד – כאשר נעצר אדם נשללת ממנו גם האפשרות להתפרנס, מקרים רבים אותו עצור הוא בעל עסק, או מועסק ככיר, וכתוצאה מהמעצר העסק מפסיק את פעילות או שהעצור מפוטר מעבודתו, צובר הפסדים, ומותיר אחריו חובות כבדים. חשוב לזכור שהוצאותיו של האדם כמו שכירות/משכנתא, חיובים האשראי והוראות קבע נמשכים על אף השהות במעצר.

חשיבותו של עורך דין מעצרים הינה מכרעת על מנת למזער ואף למנוע נזקים הכלכליים ונפשיים של העצור שיגרמו בעקבות שהותו במעצר. לכן, ככל שנעצרת עליך להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי, כבר בשלב מוקדם ככל הניתן על מנת שיחלץ אותך מהצרה שאליה נקלעת ויקדים רגע שחרור ממעצר על מנת שתמשיך את חייך ללא נזקים.

עצרו אותי, מה עלי לעשות ?

יש ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין מעצרים טרם החלה חקירה משטרתית הראשונה. חשוב שתדע, חוקרי משטרת ישראל אינם חבריך, הם סך הכול מבצעים את עבודתם, האינטרס של רשויות אכיפת החוק הוא להאריך את מעצרך כמה שיותר זמן. לכן, קיימת חשיבות מכרעת בשירותיו של עורך דין פלילי מומלץ שידאג לאינטרס האישי שלך ויפעל להקדים את רגע שחרור ממעצר.

לכל עצור עומדת זכות יסוד להתייעץ עם עו"ד טרם החלה החקירה בעניינו. לכן, עליך לממש זכות זו ולקבל ייעוץ לפני חקירה של עורך דין פלילי תותח, אשר יביא לבניית גרסה חזקה ואמינה שתחליש את החשדות שעומדות נגדך, תמנע את מעצרך, הגשת כתב אישום, וניהול הלך משפטי מיותר.

עורך דין פלילי יובל קומפלר זמין לשירותך 24/7 במספר 050-676-5018 על מנת לספק את השירות המשפטי המקצועי והטוב ביותר שיביא לתוצאה הטובה היותר עבורך.

נעצרת ? צריך ייעוץ לפני חקירה ? עורך דין פלילי יובל קומפלר זמין עבורך 24/7 על מנת לספק את השירות המשפטי הטוב ביותר שישחרר אותך ממעצר. אל תבזבז זמן, חייג 050-676-5018 לפני שיהיה מאוחר מידי.

צריך עורך דין פלילי ?
חייג עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי
לחץ לשיחת ייעוץ
050-676-5018