עורך דין צווארון לבן

מה זה צווארון לבן

צווארון לבן הוא מונח פופולרי אשר מציף את מהדורות החדשות, העיתונים, ותוכניות הרדיו מידי יום. השימוש במונח צווארון לבן נאמר בהקשר המשפטי פלילי ומקושר למגוון רחב של פרשות משפטיות, החל מפרשות גדולות ומפורסמות כמו העמדה לדין של ראש ממשלה או בכיר פוליטי אחר, ועד לפרשות קטנות של אזרחים אנונימיים שהסתבכו עם החוק.

על אף שהמונח צווארון לבן מוכר לכולם, ושנעשה בו שימוש בבתי המשפט ובספרות המקצועית, הוא אינו זוכה להתייחסות ופירוש בחוק, ואינה קיימת לו הגדרה פורמלית. כאשר נשאלת השאלה מה זה צווארון לבן, ואיך ניתן להגדיר מונח זה עולה תשובה ברורה שמעצבת קווים לדמותו של העבריין. יש לציין שההגדרה הנכונה ביותר למונח צווארון לבן היא סוג מסוים של עבירות פליליות שמהוות התנהגות עבריינית שונה וייחודית בעלת אופי מתוחכם שמתרחשת על ידי אדם בעל תפקיד, מעמד גבוה, בעל שליטה, שמנצל את כוחו לצורך טובתו האישית.

על מנת להבין באמת מה זה צווארון לבן, ומהי ההגדרה המדויקת ביותר לביטוי יש לרדת לשורש העניין ולהבין לעומק את זהותו של העבריין ומעמדו, התנהגותו, והצדדים הנוספים לעבירה:

מעמדו ואופיו של עבריין צווארון לבן – במקרים רבים הדבר שמשותף לעברייני צווארון לבן הוא מעמדם הגבוה, הם בעלי ידע רב בתחומם, מכהנים בתפקידים בכירים בארגונים ציבוריים או חברות פרטיות, ותפקידם בעל משמעות והשפעה. עברייני צווארון לבן יכולים להיות אנשים חשובים בעלי תפקיד ציבורי בכיר כמו ראש ממשלה ושר, וגם בעלי תפקיד קטן בחברה כמו פקיד שמנצל את כוחו והמידע שיש לרשותו לטובתו האישית.

התחכום שבעבירות צווארון לבן – אופן ביצוע עבירות מסוג זה אינן קלאסיות ושטחיות כמו יתר העבירות שמנויות בחוק העונשין. ברוב המקרים ישנה התנהגות מתוחכמת של מבצע העבירה, ונדרשת לכך ידע רב בתחומו ותפקידו, וזאת על מנת להצליח במעשה, לטשטש עקבות ולמנוע מגורמים כמו רשויות אכיפת החוק ויתר הציבור לגלות את מעשיו.

נפגעי עבירות צווארון לבן – מנעד אופיים של קורבנות העבירות צווארון לבן הוא רחב, במקרים רבים אותם נפגעי עבירה יהיו ציבור שלם או קבוצת אנשים, ובחלק מהמקרים נפגע העבירה יהיה אדם אחד ספציפי. לצורך העניין כאשר אדם שמכהן בתפקיד פוליטי חשוב מחליט לגנוב מקופת המדינה או לקחת שוחד לטובתו האישית, נוצרת פגיעה כללית כלפי ציבור שלם ולכן, במקרה זה נפגעי העבירה הם כלל הציבור.

עבירות צווארון לבן

החוק מונה מספר רב של עבירות צווארון לבן בעלות דרגות חומרה שונות, המכנה המשותף בין כל אותן העבירות הוא הייחודיות ובאופן ביצוען. כאשר מדברים על עבירות פליליות באופן אוטומטי עולה המחשבה על פגיעה פיזית בקורבן, אך כאשר מדובר על עבירות צווארון לבן ישנם מוטיבים אשר מייחדים ומבדילים אותן מיתר העבירות כתוצאה מתחכומן, ואופן ביצוען, והשלכותיהן. הייחודיות באופיין של עבירות צווארון לבן הוא שאותו עבריין מחזיק בעמדת כוח ומעמד גבוה, ומנצל את מעמדו, ויכולותיו במטרה לדאוג לאינטרסים האישיים שלו על חשבון אותם נפגעי עבירה. להלן דוגמאות למספר עבירות צווארון לבן:

עבירות שוחד – מדובר בעבירה חמורה שבעבר הורשעו בא פוליטיקאים ומגוון אנשים ציבור בכירים. עבירת שוחד מתייחסת למצב שבו ישנה הצעה וקיבול של דבר מה, על מנת להשפיע על התנהגותו של בעל תפקיד במטרה לקדם את האינטרסים האישיים של נותן השוחד. העונש בגין ביצוע עבירות שוחד עלול להגיע לעונש מאסר ארוך, קנס כספי, וקלון שימנע מינוי לתפקידים ציבוריים בעתיד.

עבירות מרמה והפרת אמונים – הינה עבירה שמתייחסת להתנהגות פסולה של נושא משרה ציבורית שיש בה יסוד של שחיתות או חוסר יושרה כלפי התפקיד הציבורי שאליו הוא מחויב. גבולותיה של עבירת מרמה והפרת אמונים אינם ברורים כלל, היא אינה בנויה על יסודות מוגדרים. העונש בגין ביצוע עבירה זו הוא עד 3 שנות מאסר.

עבירות כלכליות – אלו קבוצת עבירות שמתייחסות לאי עמידה בדרישות החוק ומתקיימות במספר אופנים על ידי אנשים פרטיים וחברות, שכל מטרתם היא להביא למטרת רווח אישי של מבצע העבירה. עבירות כלכליות יכולות להתבצע באמצעות הונאות של בעל תפקיד, פעולות בלתי חוקיות בניירות ערך, הלבנות הון, עבירות מס, ועבירות בניגוד להגבלים עסקיים.

עבירות ניירות ערך – סוג עבירות זה מתייחסות לפעילות בלתי חוקית שקשורה בניירות ערך, קנייה ומכירתם של מניות, אגרות חוב, אופציות באופן בלתי חוקי. אופן ביצוע עבירות ניירות ערך יכולות להתקיים במגוון דרכים כמו שימוש במידע פנים של בעל תפקדי בחברה או אי חשיפת מידע מהותי, ויצירת מצג שווא על מנת ליצור יתרון בלתי הוגן, ומניפולציות לשוק שיפגע בפעילות התקינה של המסחר. חוק ניירות ערך הינו מחמיר וקובע שמבקרים רבים את נטל הראיה יוטל על הנאשם להוכיח שחר ביצע עבירה. העונש בגין ביצוע עבירות ניירות ערך עלול להגיע עד 3 שנות מאסר.

עבירות הלבנת הון – עבירות שמבוצעות במטרה להכשיר כספים שהושגו באופן בלתי חוקי, תהליך שמטרתו העיקרית היא הפיכת כסף "שחור" לכסף "נקי" שניתן להשתמש בו. עבירות הלבנת הון מבוצעות בכמה דרכים כמו רכישת נכסים וביצעו סדרת עסקאות במטרה לטשטש עקבות ולהלבין את הכספים על מנת לעשות בהם שימוש שלא יעורר חשד. העונש בגין ביצוע עבירות הלבנת הון עלול להגיע עד 7 שנות מאסר, והכל בהתאם לחומרת העבירה ונסיבותיה.

עבירות מס – סוג עבירות שמתייחס לגניבת כספים שהשייכים לקופת המדינה, עבירות מס יכולות להיות מבוצעות בכמה אופנים ודרגות חומרה שונות. האופן הקל ביותר עוסק בעבירות טכניות כמו איחורים בהגשת דוחות, הסוג החמור ביותר של עבירות מס מבוצעות במטרה ישירה וברורה להתחמק מתשלום מיסים באמצעות רישום כוזב וזיוף מסמכים. ביצוע עבירות מס הן מהמורות ביותר ורשויות אכיפת החוק אינן מקלות בהן ראש מאחר שמדובר בגניבה ישירה של כספים שמקורם להיות מצויים בקופת המדינה ולשרת את הציבור. העונש על עבירות מס עלול להגיע למאסר ממשוך מאחורי סורג ובריח, וקנסות כספיים גדולים.

חשבוניות פיקטיביות – הוצאת חשבונית שקרית שמטרתה להציג עסקה שכלל לא בוצעה, וזאת במטרה לייצר הוצאה פיקטיבית נוספת שתקוזז בסופו של דבר עם תשלום המס שעל בית העסק לשלם לקופת המדינה. חשבוניות פיקטיביות הן דרך של בעל העסק להגדיל את הונו בעקבות תשלום מס פחות בעקבות החזרי מס המגיעים לו מעסקאות שקריות שביצע.

עבירות הגבלים עסקיים – ביצוע פעולות בניגוד לחוק התחרות הכלכלית, פעולות אלה נועדו לפגוע בשוק במטרה למזער את התחרות בין יתר העסקים וליצור יתרון שבסופו יפגע ממנו הציבור. עבירות הגבלים עסקיים הן חמורות והעונש עליהם עלול להגיע למאסר ממשוך מאחורי סורג ובריח, וקנסות גדולים.

עורך דין צווארון לבן

עורך דין צווארון לבן יובל קומפלר מתמחה במתן ייצוג משפטי למגוון רחב של חשודים ונאשמים בעבירות צווארון לבן, החל מאנשים נורמטיביים ללא עבר פלילי שזו הסתבכותם הראשונה עם החוק, ולקוחות שלחובתם נזקף עבר פלילי עשיר.

כמו כן, עורך דין צווארון לבן יובל קומפלר מספק עבור כל לקוח את המעטפת המשפטית הרחבה ביותר בכל שלביו של ההליך הפלילי החל משלב החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי המעצר, וניהול ההליך המשפטי לאחר הגשת כתב אישום, וזאת במטרה להשיג עבור כל לקוח את התוצאה הטובה ביותר:

ליווי הלקוח בחקירה משטרתית – ליווי הלקוח בשלב החקירה המשטרתית, מתן ייעוץ לפני חקירה, בניית גרסה אמינה שתביא להיחלשות החשדות שעומדות נגדו, ושמירה על זכויותיו לכל אורך שהותו בתחנת המשטרה.

ייצוג הלקוח בהליך המעצר – ייצוג הלקוח בכל סוגי הליכי המעצר בבתי משפט השונים (מעצר ראשוני, מעצר ימים, מעצר עד תום ההליכים) על מנת למנוע את המשך שלילת חירותו ולהקדים את שלב שחרור ממעצר.

ניהול ההליך המשפטי עד להשגת התוצאה הרצויה – ייצוג הלקוח בהליך המשפטי בכל הערכות המשפטיות לאחר הגשת כתב אישום, למידת חומר הראיות ובניית אסטרטגיה משפטית המתאימה ביותר שתשיג עבור הלקוח את התוצאה הרצויה.

חשוד בביצוע עבירות צווארון לבן ? זומנת לחקירה משטרתית ? מעוניין לקבל ייעוץ לפני חקירה ? עורך דין פלילי יובל קומפלר זמין עבורך 24/7 לתת את השירות המשפטי הטוב ביותר שיביא לתוצאות הטובות ביותר.

עורך דין צווארון לבן - עורך דין פלילי יובל קומפלר

מדוע חשוב לקבל ייעוץ של עורך דין צווארון לבן

עבירות צווארון לבן הן מהחמורות ביותר שיש בחוק, אופן ביצוען דורש תחכום, וניצול מעמדו של הפוגע לרעה במטרה להשיג רווח אישי. זהותם של הקורבנות שיפגעו מביצוע העבירות הם אנשים פרטיים שיאבדו את ממונם, וקופת המדינה שתינזק ולכך הלשכות חמורות על כלל הציבור. כתוצאה מכך רשויות אכיפת החוק שמו לעצמם למטרה להילחם בתופעה ולא להקל ראש עם אותם חשודים ונאשמים בעבירות צווארון לבן, וזאת על ידי הטלת עונשי מאשר ארוכים וכנסות גדולים.

ככל שנודע לאדם על חשוד שעומד כנגדו בגין ביצוע אותן עבירות עליו ליצור קשר ללא דיחוי עם עורך דין צווארון לבן על מנת לקבל בהקדם ייעוץ משפטי שיחלץ אותו מהצרה שאליה הוא נקלע, מאחר ולאותן החשדות עלולות להיות השלכות כבדות ובלתי הפיכות לגבי עתידו של החשוד/נאשם כמו:

מעצר ממשוך בשלב החקירה – לאחר שמתעורר החשד כנגד אדם לביצוע עבירות צווארון לבן הוא יובא לחקירה וייעצר לפרק זמן ממשוך. לכן, ככל שזומן אדם לחקירה במשטרה בגין ביצוע העבירות אלו עליו לממש את זכותו ולבקש ייעוץ לפני חקירה של עורך דין צווארון לבן. ייעוץ מקצועי יחליש את החשדות שעומדות כנגד החשוד, ובכך ימנעו מעצרים מיותרים.

ניהול משפט – ככל שיוחלט להגיש כתב אישום כנגד החשוד עליו יהיה לנהל משפט פלילי שהוצאותיו הכלכליות הן יקרות, והמאבק המשפטי עלול להמשך שנים ארוכות והשלכותיו העתידיות הן בלתי צפויות ועלולות להיות הרסניות לגבי עתידו ועתיד משפחתו של הנאשם. לכן, ככל שנוגע לאדם על החשדות נגדו עליו ליצור קשר עם עורך דין צווארון לבן על מנת לקבל ייעוץ משפטי שבמקרים רבים ימנע הגשת כתב אישום וניהול משפט מיותר.

עונש מאסר וקנסות כספיים גבוהים – העונשים שקבועים בחוק בגין ביצוע עבירות צווארון לבן הם חמורים ועלולים להגיע לעונשי מאסר ארוכים מאחורי סורג ובריח ונסות כספיים גבוהים. לכן, ככל שהוגש נגד נאשם כתב אישום בגין ביצוע עבירות אלה עליו לדעת שהמדינה תבקש כנגדו עונש מאסר ארוך. לכן, על כל נאשם שמתמודד במשפט פלילי להיות מיוצג על ידי עורך דין צווארון לבן על מנת שאייצג אותו בהליך המשפטי וישיג עבורו את התוצאות הטובות ביותר.

אות קלון ורישום פלילי – לאחר הרשעתו של נאשם בביצוע עבירות צווארון לבן יוטל עליו קלון ורישום פלילי אשר יהווה אות קין שיפגע בשמו הטוב, במעמדו החברתי, וימנע ממנו להתקבל למקומות עבודה רבים. כל חשוד או נאם שרוצה למנוע פגיע בשמו הטוב ובמעמדו החברתי עליו להיות מיוצג בהליך המשפטי על ידי עורך דין צווארון לבן אשר ילחם עבורו במטרה לזכותו אותו מהאישומים שעומדים כנגדו.

משרד עורכי דין צווארון לבן

משרד עורכי דין צווארון לבן יובל קומפלר חרט על דיגלו לספק את השירות המקצועי ביותר עבור כלל לקוחותיו ולהילחם עבורם במסירות בכל הליך משפטי שיעמוד כנגדם, המשרד מתמחה במתן שירות אישי ומסור ללא כל פשרות עד להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור כל לקוח.

כמו כן, משרד עורכי דין צווארון לבן יובל קומפלר מקפיד על מתן שירות אישי ודיסקרטי, ולראות את הבעיות של לקוחותיו כבעיה אישית שלו. המשרד מספק עבור כל לקוח שירותים משפטיים 24/7 בכל רחבי הארץ.

תחום עבירות צווארון לבן הוא מהסבוכים והמסובכים ביותר שיש בהליך הפלילי ודורש ידע רב, הכרת החוק והפסיקה והסוגיות הרלוונטיות לאותו עניין. טיפול וייצוג בתיקים מסוג זה דורש יחס מיוחד בעקבות אופן ביצוע העבירה ואופיו של הלקוח, ובעקבות העובדה שההליך פלילי עלול להרוס את עתידו ועתיד משפחתו.

ככל שהסתבכת בפלילים חשוב שתדע, אין להתפשר על בחירת משרד עורכי דין צווארון לבן אשר ייצג אותך בהליך הפלילי מאחר שהשלכותיו עלולות להיות בלתי הפיכות. ברגעים מכריעים מוטב שיהיה לרשותך את ההגנה הטובה ביותר שתחלץ אותך מהצרה שאליה נקלעת.

צריך עורך דין צווארון לבן ?

ככל שנודע לך על החשדות שעומדות נגדך בדין ביצוע עבירות צווארון לבן עליך ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי מומלץ טרם נכנסת לחקירה משטרתית. השלכותיו של ההליך הפלילי עלולות להיות גורליות והרסני לעתידך. לכן, ככל שנפתחה כנגדך חקירה בגין חשד לביצוע עבירות צווארון לבן תדע שישנם פעולות שעליך לנקוט בדחיפות על מנת למזער נזקים ולהציל את עתידך.

חשוב לדעת, לכל חשוד בעבירות צווארון לבן עומדת זכות יסוד להתייעץ עם עו"ד טרם החלה החקירה בעניינו. לכן, עליך לממש זכות זו ולקבל ייעוץ לפני חקירה של עורך דין פלילי תותח, אשר יביא לבניית גרסה חזקה ואמינה שתחליש את החשדות שעומדות נגדך, תמנע את מעצרך, הגשת כתב אישום, וניהול הלך משפטי מיותר.

עורך דין פלילי יובל קומפלר זמין לשירותך 24/7 במספר 050-676-5018, חייג עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי.

צריך עורך דין פלילי ?
חייג עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי
לחץ לשיחת ייעוץ
050-676-5018