שחרור ממעצר

שחרור ממעצר

שלב שחרור ממעצר זהו הרגע שלו מייחל כל עצור באשר הוא, במקרים רבים השחרור אינו מוחלט, כאשר בית המשפט יורה על שחרורו יושטו עליו גם תנאים מגבילים זמניים שמטרתם להבטיח שמירה על הליך החקירה ומניעת שיבוש, שימירה על תקינות ההליך המשפטי, ולהבטיח שמירה על אינטרס הציבורי ונפגעי העבירה בשל עילת המסוכנות ושלום הציבור. כל עצור שמעוניין להקדים את שחרורו מהר ככל הניתן חייב לדעת שקיים קשר הדוק בין שחרור ממעצר בשלב מוקדם לבין קבלת ייצוג משפטי של עורך דין מעצרים בתחילתו של ההליך הפלילי.

התערבותו המיידית של עורך דין מעצרים הינה מכרעת, ואף תשפיע באופן ישיר על שחרור ממעצר בשלב מוקדם. מאחר ועוצמת החשודות כנגד העצור מתגבשות בתחילתו של ההליך החקירה, כבר בשלבי החקירה הראשוניים, כל עצור חייב להיכנס לחדר החקירות מוכן ככל הניתן לאחר קבלת הדרכה משפטית מגורם מקצועי. להלן מספר אופנים בהם יפעל עו"ד להקדמת השחרור ממעצר:

ייעוץ לפני חקירה – הרגע החשוב ביותר בהליך הפלילי הוא החקירה הראשונית, החקירה תשפיע על כל גורל התיק ואף תקבע את המשך מעצרו והאם יוגש כנגדו כתב אישום. עורך דין מעצרים יגע לכל תחנת משטרה שיידרש לכך על מנת לתת ללקוח ייעוץ לפני חקירה טרם כניסתו לחדר החקירות, מטרתו של הייעוץ הוא לבנות גרסה משכנעת שתחליש את עוצמת החשדות נגדו. ברוב המקרים ייעוץ מקצועי יקדים את שלב שחרור ממעצר, ואף יביא לסגירתו של תיק כנגד העצור בעלית חוסר אשמה.

ייצוג בדיוני בהארכת מעצר – בעודו שוהה החשוד במעצר מעת לעת תבקש משטרת ישראל מבית המשפט את הארכת מעצרו. עורך דין מעצרים אשר מייצג את החשוד ילחם עבורו בכל דיון, יקשה על בקשתה וימנע את הארכת המעצר ובכך יקדים ככל הניתן את שלב שחרור ממעצר.

נעצרת ? מעוניין להקדים את רגע שחרור ממעצר ? עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים בכל תחנות המשטרה ובתי המשפט, זמין 24/7, חייג עכשיו 050-676-5018 לפני שיהיה מאוחר מידי.

סעיף החוק לעניין שחרור ממצער

כל שלבי המעצר הקיימים בהליך הפלילי מעוגנים ומפורטים בחוק, החל מרגע מעצרו של החשוד ועד לשחרורו. להלן סעיף חוק הרלוונטי לעניין שחרור ממעצר מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

סיום המעצר

6. (א) מעצרו של אדם יסתיים באחד מאלה:

(1) בתום תקופת המעצר שנקבעה לו;

(2) בהודעה לעצור על החלטת שופט או אדם מוסמך על סיום מעצרו;

(3) הותנה סיום מעצרו בתנאים – בהתמלא התנאים.

(ב) ניתנה החלטה על שחרורו של אדם בהעדרו, תימסר לו, ללא דיחוי, הודעה על כך.

מספר נקודות חשובות שניתן ללמוד מסעיפי החוק:

שחרור לאחר סיום תקופתו – כל מעצר מוגבל בזמן, רגע שחרור ממעצר יגיע מיד לאחר שנגמרה תקופתו כפי שמפורט בצו המעצר.

שחרור ממעצר בתנאים מגבילים – במקרים רבים השחרור יותנה בתנאים, שופט או קצין משטרה שהוסמך לכך רשאי להתנות את שחרור של העצור בתנאים מגבילים כמו הפקדת ערובה כספית, איזוק אלקטרוני, מינוי מפקחים, והשחרור יתקיים מיד לאחר מילוי אותם התנאים.

חובת היידוע – מיד בתום תקופת המעצר חלה חובת יידוע של העצור בדבר סיום מעצרו, ההודעה על שחרור ממעצר תימסר לו ללא דיחוי.

זמן המעצר הוא הקשה ביותר בהליך הפלילי מאחר שהזכות החשובה ביותר עבור האדם נשללת ממנו, הזכות לחירות, על מנת לשמור על מקצת הזכויות הנותרות עליו להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי שידאג להגן עליו ויפעל בכל עת להקדים את רגע שחרור ממעצר. 

שחרור ממעצר בתנאים מגבילים

במרבית המקרים החלטת שחרור ממעצר תותנה בתנאים מגבילים שנועדו להבטיח את מספר מטרות מסוימות, והכל בהתאם לשיקול דעתו של השופט. חלק מהתנאים שיוטלו יהוו כתנאי מקדים והחלטת שחרור ממצער תותנה ביצועם. ככל שמצבו המשפטי של העצור קשה יותר כך התנאים המגבילים שיטיל עליו בית המשפט יהיו מחמירים יותר. להלן מספר דוגמאות לתנאים מגבילים שבסמכותו של בית המשפט לקבוע טרם יורה על שחרורו של העצור:

איסור יציאה מחלופת המעצר – לאחר שחרור ממעצר בסמכותו של בית המשפט לקבוע חלפה בה ישהה העצור למשל כמו מעצר בית. הבית שנקבע לשמש כחלופה יהוו מעין תא המעצר ותחול איסור יציאה ממנו למעט המקומות שיאושרו מראש וזאת במטרה להבטיח את התקיימות המעצר.

מינוי מפקחים צמודים – כתנאי מקדים לשחרור ממעצר בסמכותו של בית המשפט לדרוש מינוי של לפחות מפקח אחד שתפקידו יהיה להשגיח על העצור באופן צמוד במשך כל שעות היום וימנע ממנו להפר את תנאי השחרור שנקבעו.

חובת התייצבות להמשך החקירה – החלטת שחרור במהלך מעצר ימים, כשהחקירה בעיצומה וטרם הסתיימה, תותנה בכך שחשוד מתחייב להמשיך ולשתף פעולה, ולהגיע לתחנת המשטרה לצורך המשך חקירתו במידה ויידרש לכך.

חובת התייצבות לדיון בעניינו – בית המשפט רשאי להתנות את החלטת השחרור בחובת התייצבותו של העצור לכל לדיון משפטי הקשור בעניינו.

צו הרחקה – בסמכותו של בית המשפט להורות לזמן מוגדר על הרחקתו של העצור ממקום מסוים, ומנפגע העבירה וזאת במטרה להבטיח את בטחונו ולמנוע מפגש חוזר בין הצדדים ופגיע נוספת.

מתן ערובה כספית – בית המשפט רשאי לקבוע כתנאי מקדים לשחרור ממעצר כי על החשוד להפקיד ערובה כספית בסכום שיקבע לצורך התחייבות לעמוד התנאי השחרור ולמנוע הפרות. לעיתים מדובר מסכומי כסף גדולים, וכל הפרה של אחד התנאים שיקבעו יביא לחילוט הכסף שהופקד.

איזוק אלקטרוני – חל בעיקר בהליך מעצר עד תום ההליכים, בסמכותו של בית המשפט להורות על שחרור ממעצר בכפוף לאיזוק אלקטרוני על מנת ליצור מנגנון פיקוח נוסף על העצור ולמנוע הפרות במהלך שהותו בחלופת המעצר.

חשוב לדעת, במקרים רבים התנאים המגבילים שיוטלו יהיו קשים, ומטרתם העיקרי הוא ליצור הרתעה וקושי, ובכך להגביל את יכולותיו של העצור לבצע הפרות. ככול שהעצור מעוניין להקל בתנאי שחרור עליו להיות מיוצג על ידי עורך דין מעצרים מיומן שידאג להשיג עבורו תנאי שחרור ממעצר קלים ככל הניתן.

שחרור ממעצר - עורך דין פלילי יובל קומפלר

שחרור ממעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים מתרחש בחלקו השני של ההליך הפלילי, לאחר הגשת כתב האישום כנגד הנאשם. זהו סוג המעצר הארוך ביותר שקיים ואורכו עלול להגיע גם למספר שנים. לכן, ישנה חשיבות מכרעת בהתערותו של עורך דין מעצרים כבר בשלב לצורך שחרור ממצער מעצר עד תום ההליכים מהר ככל הניתן על מנת למזער נזקים ולמנוע את התרחישים הבאים:

פגיעה בשיקול הדעת עקב מצב נפשי ירוד – אדם אשר עצור מעצר עד תום ההליכים שוהה זמן רב מאחורי סורג ובריח ומצוי בחוסר וודאות לגבי עתידו ותאריך שחרורו, הוא מנותק מהעולם החיצון, מצוי בתנאי מחייה קשים, ומלבד הפגיעה הפיזית מתלווה לכך גם פגיעה נפשית. מצבו הנפשי של העצור ירוד ודבר עלול להביא לפגיעה קשה בשיקול דעתו על ידי הסכמה לסיום ההליך בעסקת טיעון בתנאים גרועים והתפשרות על עונש מחמיר, וזאת על מנת לסיים את ההליך מהר ככל הניתן.

קלות בהטלת עונש מאסר והשארתו בכלא – בבואו של בית המשפט לקבוע את עונשו של הנאשם, יבחן השופט את מעמדו משפטי, האם הוא עצור מעצר עד תום ההליכים או חופשי. על פי מספר מחקרים בית משפט יטה להטיל עונש מאסר על נאשם אשר כבר שוהה במעצר מאחורי סורג ובריח מאחר שחירותו כבר נשללה, ומנגד יקטן הסיכוי לקבלת עונש מאסר שישלול את חירותו כאשר הנאשם בסטטוס של אדם חופשי שאינו עצור.

כפי שניתן ללמוד, חשיבותו של עורך דין פלילי הינה הכרחית לצורך שחרור ממעצר עד תום ההליכים ושמירה על ניהול תקין של ההליך המשפטי ופגיעה בהליך קבלת ההחלטות של הנאשם.

שחרור ממעצר בית

כאשר מורה בית המשפט בעניינו של עצור על שחרור ממעצר מאחורי סורג ובריח לחלופה מסוג מעצר בית, השחרור לא יהיה מוחלט וההחלטה תותנה בתנאים מגבילים. במשך שהותו של העצור בחלופת המעצר שנקבעה תוגבל יציאתו ממקום המעצר אך ותאושר אך ורק למקומות וזמנים שיאושרו מראש על ידי בית המשפט, וזאת על מנת למנוע שיבוש הליכי משפט ולשמור על שלום הציבור. תפקידו את עורך דין פלילי בשלב מעצר בית הוא לדאוג להפחתת התנאים המגבילים מעת לעת עד אשר יתבטלו כולן ובכך להקדים את שחרור ממעצר בית בשלב מוקדם ככל הניתן. להלן מספר הקלות שניתן לבקש במהלך תקופה המעצר:

פתיחת חלונות – לאחר שהעצור שוהה במעצר בית מוחלט יוכל עורך דין מעצרים לבקש פתיחת חלונות יציאה לצורך עניינים חשובים כמו דיון בבית המשפט או קבלת טיפול רפואי, ואף גם יציאה לצורך התאווררות בזמנים ומועדים מדויקים שיקבע בית המשפט.

יציאה לעבודה – במהלך תקופת מעצר בית בסמכותו של בית המשפט לאפשר לעצור יציאה לצורך עבודה על מנת שיוכל להתפרס ולדאות להוצאות מחייתו אף על פי שהוגש כנגדו כתב אישום. יודגש כי, אישור היציאה לעבודה במהלך תקופת המעצר לא קורה לבד, אלה רק על ידי פניה יזומה של עורך דין מעצרים מיומן במטרה לדאוג ללקוח ולהחזיר אותו לשגרת חייו מהר ככל הניתן.

ביטול מעצר בית בחלק משעות היום – לאחר תקופה בה שוהה העצור במעצר בבית ללא כל הפרות, בסמכותו של בית המשפט, רק לאחר בקשת עורך דין מעצרים, להורות על ביטול מעצר הבית בחלק משעות היום, למשל: החל מהשעה 7:00 בבוקר ועד לשעה 16:00 אחרי הצהריים תתאפשר לעצור יציאה מחוץ למקום המעצר, ועליו לשוב אליו למעצר בית לילי בין השעות 16:00 עד 7:00.

שחרור ממעצר בית – לאחר שפעל הסניגור לכל אורך תקופת המעצר בית להקלה בתנאים, יבקש מבית המשפט שיורה על שחרור ממעצר בית באופן מוחלט. הליך ההקלה בתנאי המעצר הוא מורכב ועליו להיעשות בשלבים, לכן על כל עצור להיות מיוצג על ידי עורך דין מעצרים על מנת שיכן אסטרטגיה שבסופה ישוחרר העצור באופן מוחלט מכול התנאים המגבילים שהוטלו עליו.

עורך דין שחרור ממעצר

שלב המעצר הינו התקופה הקשה ביותר של העצור במהלך ההליך הפלילי ואך בכל חייו. לכן, רבים מן העצורים שואלים כיצד ניתן להקדים את יום שחרור ממעצר ? רגע שחרור ממעצר הוא השלב שלו כל עצור נושא תפילה שיקדים לבוא, אך חשוב לציין ששלב זה לא מגיע בכוחות עצמו אלא על ידי הייצוג המשפטי מקצועי של עורך דין פלילי.

כאשר נשללת חירותו של אדם בעקבות אחד מסוגי המעצרים (מעצר ימים או מעצר עד תום הליכים) הוא שרוי בסיטואציה קשה שעלולה להשפיע על כל המשך חייו מבחינה כלכלית ונפשית. העצור נמצא בחוסר ודעות, ולעיתים אף ללא יכולת ליצור קשר עם קרוביו. לכן, קיימת חשיבות גדולה בשירותיו של עורך דין שחרור ממעצר בשלב מוקדם ככל הניתן מנת לתת ליווי מקצועי ולשמש עבור הלוקח נקודת אור בתקופה החשוכה ביותר בחייו.

חשוב שתדע, עדיף להקדים תרופה למכה ולפעל כבר בשלב ראשוני של ההליך ולהיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי לצורך קבלת ייעוץ לפני חקירה, במקרים רבים ייעוץ מקצועי ישפיע על ההליך כולו ואף ימנע מלכתחילה את המעצר.

מעוניין להקדים את שלב שחרור ממעצר ?

ככל שנעצרת עליך ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי מומלץ, תקופת המעצר עלולה להמשך פרק זמן רב ואינו ידוע, ולכן חובה להיעזר בגורם מקצועי. הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם הליך המעצר הוא על ידי מניעתו באמצעות ייצוג משפטי בשלב מוקדם טרם החלה החקירה המשטרתית הראשונה בעניינך, וזאת על מנת לקבל ייעוץ לפני חקירה. ליווי ויעוץ מקצועי בשלב מוקדם יביא לבניית גרסה אמינה שתחליש את חומרת החשדות נגדך, תמנע את המשך מעצרך ואף תסגור את תיק החקירה מחוסר אשמה.

אם ברצונך להקל בתנאי מעצרך ולקבל חלופת מעצר מסוג מעצר בית ואף לקצר את אורכו באופן משמעותי ולהקדים את שלב שחרור ממעצר עליך להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי תותח שיפעל בהקדם, וידאג לאינטרס האישי שלך כבר בשלב ראשוני וישמור על זכויותיך עד לשחרורך.

עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים ושחרור ממעצר, חייג עכשיו 050-676-5018 לפני שיהיה מאוחר מידי.

צריך עורך דין פלילי ?
חייג עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי
לחץ לשיחת ייעוץ
050-676-5018